Postup, jak získat osvědčení Skutečně zdravá jídelna

Chcete, aby vaše jídelna byla Skutečně zdravá? Poradíme vám, jak to udělat. 

Jak se do programu zapojit

Zapojit vaši jídelnu do programu Skutečně zdravá jídelna je jednoduché. Osvědčení můžete získat již za přibližně 8 týdnů po podání žádosti, když budete postupovat dle těchto pěti kroků

První krok:

Příprava a plnění: Prostudujte důkladně Jak splnit kritéria Skutečně zdravé jídelny - přehled kritérií a podrobný návod a tipy, jak je naplnit. Zjistíte, zda už některé kritéria plníte a jak naplnit ty zbývající. Postupujte podle návodu a plňte všechna kritéria dané úrovně. 

Druhý krok:

Jste připraveni: všechny kritéria vybrané úrovně jste splnili a jste připraveni to prokázat na kontrolní návštěvě. Vyplňte a pošlete nám podepsanou Objednávku osvědčení

Třetí krok:

Sebehodnocení: Obdržíte kontrolní formulář „Popis jídelny“, prostřednictvím kterého odpovědný zástupce jídelny provede sebehodnocení plnění kritérií dané úrovně programu. Vyplněný Popis jídelny včetně příloh odešlete v elektronické podobě inspektorovi pro faktickou kontrolu a přípravu na kontrolu na místě. Veškeré instrukce od nás dostanete e-mailem. 

Naši Regionální koordinátoři jsou připraveni vám pomoci jak s vyplněním, tak s přípravou na kontrolní návštěvu inspektora.   

Čtvrtý krok:

Kontrola na místě: Osobní kontrolní návštěva inspektora ve vaší provozovně prověří, zda jste opravdu splnili všechny kritéria dané úrovně programu. Po návštěvě vám poskytneme pomoc s případnými úpravami a změnami. 

Podmínkou pro zahájení Kontroly na místě je uhrazení faktury za Kontrolu. Fakturu vám včas zašleme. Prostudujte si Ceník služeb

Pátý krok:

Vydání Osvědčení: Poté, co kontrolní inspekce prokázala splnění kritérií, obdrží vaše provozovna Osvědčení o splnění (bronzové, stříbrné nebo zlaté) úrovně programu Skutečně zdravá jídelna.

Poskytneme vám marketingovou podporu a pomoc s propagací vašeho úspěchu. Podpoříme váš pokrok z bronzové na stříbrnou a nakonec zlatou úroveň osvědčení! 

Další průběh

Osvědčení splnění kritérií programu Skutečně zdravá jídelna (bronzové, stříbrné nebo zlaté) se vydává na dobu 12 měsíců. Nejpozději do uplynutí 12 měsíců od vydání aktuálního Osvědčení požádá zástupce jídelny o vyšší stupeň osvědčení, nebo bude provedeno Kontrolní hodnocení k prokázání udržení stávající úrovně osvědčení. Kontrolní hodnocení se provádí na základě zaslaných průkazných materiálů bez osobní kontrolní návštěvy inspektora. 

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací